Ποιοι είμαστε Ο.Ε.ΔΙ.Μ.


Σκοπός του Συλλόγου είναι γενικώς, η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει προσφοράς που διέπεται από ειρηνικά και φιλάνθρωπα συναισθήματα και ειδικότερα:

1. Η ενεργοποίηση των εθελοντών Μελών του, με σκοπό τη συμμετοχή τους και την αντιπροσώπευση του Συλλόγου στο τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
2. Η λειτουργία ομάδων σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με ενεργοποίησή τους σε θέματα: α) πρόληψης, με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων της περιοχής και β) αντιμετώπισής των
3. Η καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού, του εθελοντή διασώστη, η ενίσχυση της υπάρχουσας δομής διάσωσης με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών στις περιοχές δράσης
4. Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως επί σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κ.α.) πυρκαγιών, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων
5. Η βοήθεια σε έρευνες αγνοουμένων, ιδιαίτερα σε ορεινές και θαλάσσιες περιοχές
6. Η προσφορά υλικού και έμψυχου δυναμικού από οποιονδήποτε ζητηθεί, στο πλαίσιο της διάσωσης σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο και για τους σκοπούς και μόνον του Συλλόγου
7. Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
8. Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, συνεργαζόμενος με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας
9. Η συνεχής εκπαίδευση των Μελών του σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοήθειας
10. Η άμεση και στενή συνεργασία με κρατικές και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που μετέχουν στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας
11. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εθελοντισμού, διάσωσης και πρώτων βοηθειών με μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, προβολές κ.α.
12. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας με συναφείς Συλλόγους, εντός και εκτός Ελλάδος
13. Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα Μέλη του
14. Η ενεργοποίηση των εθελοντών Μελών του για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων (ΑΜΕΑ, 3η ηλικία, παιδιά)

ΟΕΔΙΜ