Συγκρότηση Δ.Σ. συλλόγου_21.03.15

4 Φεβρουαρίου, 2021 ΟΕΔΙΜ 0

Την 13/01/2015 κρίθηκε και αποφασίστηκε η αναγνώριση του συλλόγου μας με την υπ’αριθμόν 1238/2015 απόφαση του Βιβλίου Αναγνωρίσεως Σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου. Την 21/03/2015 συγκαλέσαμε […]